ANMÄLNING

Anmälan senast 12 februari genom att betala in anmälningsavgiften till Barnens Vasalopps konto FI77 5567 4140 0308 71

Om ni anmäler er senast den 12.2.2020 är anmälningsavgiften 10 € / deltagare, dock högst 20 € / familj. Efteranmälning på tävlingsplatsen kostar 15 € / deltagare och ingen familjerabatt erhålls.

Efteranmälningar tas emot på tävlingsplatsen fredag kväll (14.2) kl. 18-21.00 samt på lördag morgon kl. 09.00-12.00 vid Holm fritidsgård (Sportstugan) tfn. 06 7857 257. Under samma tider kan man även hämta ut sin tävlingsnummer.
 

KLASSER:

a) skolelever födda 2006 – 2011  5 km
b) barn födda 2012 och senare  1,5 km

Klassisk stil, utan tidtagning.
 

PRISER

Alla deltagare får Barnens Vasalopps medalj, förfriskningar och en överraskningspåse efter utförd prestation. Tävlingsnummern får barnen behålla som minne.

De främsta flickorna och pojkarna i den äldre klassen premieras dessutom med minnespris. Första pojke respektive flicka vid Evertsberg får ett Bergspris, segrarna lagerkransas.

Bland alla deltagare utlottas det dessutom en mängd fina priser.

Längs spåret finns 2 st saftstationer där det bjuds på dricka.