TTävlingsorganisation

Tävlingsorganisationens ordförande: Frej Stenman, tel. 0505966458

Tävlingsledare: Henrik Byggmästar, tel. 0400690981

Tävlingskansli: Mats Nilsström, tel. 0503432738

Tävlingssektreterare: Yngve Sandström, tel. 0405852442

Spåransvarig: Leif Källman, tel. 050 5376319

Information och marknadsföring: Annika Sjöström

Speaker: Lalle Broberg

Servering: Åsa Wargh

Första Hjälp: Carina Holmqvist

Parkering: Patrik Snellman

TD och vTD: Anna-Lena Blusi tel. 0505428176 och Göran Forslund tel. 0408288035