Vallaplatser finns nu att bokas!

Platserna finns i tält och är uppdelade i 3m*2,25m bås.

Uppvärmda samt tillgång till eluttag. Tältet är beläget intill testspåret.

300€/bås för torsdag-söndag. Bokas via mejl på adressen: fssm2018@gmail.com

 

Boka senast 26.1.2018