Cykla med Larsmo If!

Från och med i år har alla intresserade möjlighet att cykla i Larsmo IF´s färger, efter att föreningens årsmöte tog beslutet att bilda en egen cykelsektion. Sektionens verksamhet kommer att planeras mera i detalj under våren, men föreningen kommer åtminstone att ansöka om medlemskap i cykelunionen. De som vill, kan alltså utlösa tävlingslicens och reptesentera LIF i tävlingar som kräver licens. Man kan förstås representera LIF i motionslopp, såväl på landsväg som i terräng, även utan licens. Cykelkläder i LIF´s färger kommer också att beställas under våren.

Både former av motions- och ungdomsverksamhet är under planering. Dessutom kommer terrängcyklingsbanan vid idrottsparken att färdigställas under året.

Ifall du är intresserad av att komma med i verksamheten, vara med på våra E-postlistor och hålla dig uppdaterad om vad som händer i sektionen, så ska du fylla i formulären nedan!

Bli medlem i LIF (för de som inte ännu är medlemmar i LIF): 
https://larsmoif.idrott.fi/bli-medlem/

Anmäl dig till cykelsektionens E-postlistor och kom med i vår verksamhet: http://www.larsmoif.idrott.fi/cykling/anmal_intresse/

Kontaktuppgifter:
Kim Fagerudd
044-5600484

Kategorier:
cykling