TÄVLINGSANMÄLNINGAR OCH LICENSER 2022

Anmälan:

Via länken nedan kan LIF:are kan anmäla sig till sommarens nationella MTB- och landsvägstävlingar.
https://forms.gle/ehK589Ryuogx2QdZ6

LIF betalar anmälningsavgifter till officiella tävlingar (inte motionslopp) för de som har tävlingslicens, max 30€/tävling. Anmälningarna och betalning sköts av Jonathan Fröjdö, frojdojonathan@gmail.com

För att lösa ut en licens eller försäkring via Finlands Cykel rf. ska ni gå in på länken nedan. När ni köper licens ska ni komma ihåg att välja förening Larsmo IF. Licensen eller försäkringen betalar man själv. T.ex. Fillaripassi är ett bra alternativ för de som deltar enbart i motionslopp etc. https://pyoraily.fi/suomenpyoraily/lisenssit/

Föreningen ersätter även följande tävlingskostnader:

Tävlings- samt reseersättningar 2021
Startavgift: 
  • Licenskrävande tävlingar: 30€ / tävling
  • Startavgifterna betalas för licenskrävande tävlingar i Finland och Sverige.
  • Startavgifter till övriga licenskrävande internationella tävlingar tas enskilda beslut om.
Reseersättning: 
  • 0,10€ / km samt 0,05€ / tävlande passagerare. 
  • Självrisk 150 km.
  • Övernattningskostnader: 30 € / person vid Cup-tävlingar och FM-tävlingar.
  • Ersättningar betalas enbart ut mot ifylld reseersättningsblankett som hittas här.
  • Ifylld blankett och kvitton skickas per e-post till lifcykling@gmail.com.