TÄVLINGSANMÄLNINGAR OCH LICENSER

Via länken nedan kan LIF:are kan anmäla sig till sommarens nationella MTB-tävlingar.

Anmälningarna görs här:
https://forms.gle/rqg7ui2B5rjKyjERA

Här kan man se lista på anmälda LIFare:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GeTlrLD0PO0kGoL58mO6OP-xoktFzSsyoJW-W6WZr7I/edit?usp=sharing

LIF betalar anmälningsavgifter till officiella tävlingar (inte motionslopp) för de som har tävlingslicens, max 30€/tävling. Anmälningarna och betalning sköts av Jonathan Fröjdö, frojdojonathan@gmail.com

Tävlingarna nämnda ovan kräver att ni skaffar tävlingslicens via Finlands Cykel rf. Vi rekommenderar också att ni kontrollerar att ni eller era cyklande barn har en försäkring som täcker olyckor som kan ske vid träning eller övriga tävlingar, ifall ni inte har tävlingslicens.

För att lösa ut en licens eller försäkring via Finlands Cykelunion ska ni gå in på länken nedan. Fyll i namn och övriga uppgifter och välj förening Larsmo IF. Licensen eller försäkringen betalar man själv samtidigt. T.ex. Fillaripassi är ett bra alternativ för de som deltar enbart i motionslopp etc.
https://www.hobbydeed.com/public/group/sp/lisenssit