FRIIDROTTSSEKTIONEN 2019

Sonja Finholm (ordförande)
finholm.sonja@gmail.com
tel. 040-5773064
Finholmsvägen 15
68555 Bosund

Jan Parkkinen (kassör)
jan.parkkinen@vuorenmaa.fi
tel. 05052558324
Västra Strandvägen 24
68580 Larsmo

Matias Nygård (licensansvarig)
matias.nygard@solving.com
tel. 050-4669770

Anders Asplund
andersasplund1@gmail.com
tel. 050-5983126

Anders Björkskog
anders.bjorkskog@hotmail.com
tel. 050-5240447

Tomas Nylund
tomas.nylund@multi.fi
tel. 050-5505023