MOTIONSSEKTIONEN

Motionssektionen leds av Johnny Blomvist, tel 040-7567529.

Suppleant är Sven Sjölund.

Inom motionssektionen ordnas årligen en resa till Vasaloppet. Är du intresserad av att delta kontakta Johnny Blomqvist eller Sven-Erik Sjölund. Under året ordnas också träningstillfällen för den som är intresserad.