CYKELSEKTIONEN

Cykelsektionen leds av Kim Fagerudd
Tel. 044-560 0484
E-post: kimfagerudd@gmail.com

Övriga medlemmar är Joakim Björkskog, Peter Johansson, Linda
Åkerman, Heikki Rajala, Malin Sjöberg och Lina Backlund.