CYKELSEKTIONEN

Cykelsektionen leds av Heikki Rajala
050-448 8245
heikki.rajala@tools.fi

Övriga medlemmar är Joakim Björkskog, Peter Johansson, Markus Björklund, Malin Sjöberg, Lina Backlund, Björn Stenmark och Samuel Fagerholm.