FÖRENINGSKLÄDER

Larsmo IF har beställt cykelkläder från Noname. Senaste beställning gjordes 2018 och det finns fortfarande en del kläder i lager, fråga Jari Päivärinta ifall du är intresserad.

Ifall du är intresserad av att beställa LIF cykelkläder, kan du meddela Jari Päivärinta. När det finns tillräckligt många intresserade beställer vi provexemplar och sedan gör vi nästa beställning. 

Kontaktuppgifter:

Jari Päivärinta, paivarinta.j_at_gmail.com, 040-6631112